hero mobile background image

CO2-VOETAFDRUK

CO2-voetafdruk

Sinds de oprichting van ons merk hebben wij er persoonlijk belang bij de impact van onze dranken op het milieu tot een minimum te beperken. Of het nu gaat om onze beslissing om geen PET-flessen, maar recycleerbare verpakkingen te gebruiken, de keuze voor hernieuwbare energie in ons hoofdkantoor of de beslissing om ingrediënten zo dicht mogelijk bij de bron te verwerken om zo de kwaliteit te behouden en onnodig transport te vermijden. Wij dagen onszelf en onze partners uit om de juiste keuzes te maken. 

Hoewel onze acties tot nu toe een solide basis vormen voor onze bijdrage, weten we dat we meer kunnen doen, niet in de komende 5-10 jaar - maar nu.

Daarom hebben we de afgelopen 18 maanden samen met deskundigen van Green Element en met onze partners in de hele toeleveringsketen gewerkt aan een levenscyclusanalyse van onze dranken. Dit heeft ons een uitgebreid beeld gegeven van onze totale koolstofvoetafdruk*: Van de inkoop van onze ingrediënten tot de productie en het transport van onze verpakkingen en producten, tot de verwijdering.

Maar het berekenen van onze voetafdruk is maar een eerste stap. We erkennen dat we onze uitstoot moeten verminderen om echte vooruitgang te boeken in de strijd tegen klimaatverandering. Het gaat hierbij niet alleen om de emissies die wij als bedrijf produceren, (vaak aangeduid als "Scope 1 &2"-emissies), zoals de energie die wij in onze kantoren gebruiken of de brandstof die wij in onze auto’s gebruiken. Ook moeten wij samenwerken met onze partners om via onze toeleveringsketen verandering te stimuleren op het vlak van indirecte emissies (bekend als onze "Scope 3"-emissies).

Daarom streven we naar een jaarlijkse vermindering van al onze emissies voor elke liter die we produceren. Maar dit kunnen we niet alleen. Daarom werken we steeds nauwer samen met onze partners om projecten vast te leggen en uit te voeren die ons in staat stellen onze uitstoot te verminderen en een wezenlijk verschil te maken.

Door samen te werken hebben we al op bepaalde vlakken een vermindering kunnen doorvoeren. Zo produceren we onze mixers dichter bij de eindconsument. Maar dit zijn slechts eerste stappen en er is nog zoveel meer dat we kunnen doen.

Door doelen te stellen die in overeenstemming zijn met de klimaatwetenschap, zullen wij onszelf voortdurend uitdagen en onze betrokkenheid uitbreiden tot het hele bedrijf. Wij werken samen met onze partners in de toeleveringsketen om emissiebeperkingsprojecten te identificeren en uit te voeren die samen een zinvol verschil maken. Dit omvat het onderzoeken van de mogelijkheden om het aandeel van hernieuwbare energie in onze verpakkingspartners te vergroten, de haalbaarheid om de hoeveelheid recycling in onze verpakkingen te vergroten en onze productie dichter bij onze markten te brengen.

Wij zijn ons ervan bewust dat elk reductieprogramma tijd nodig heeft om de gewenste resultaten te bereiken en dat de productie van onze dranken emissies genereert die onvermijdelijk zijn. Daarom investeren wij ook in projecten in de regio's waar wij onze ingrediënten betrekken die ons in staat stellen onze emissies te compenseren, zodat wij nu al iets voor ons klimaat kunnen doen.