Introduktion fra Tim Warrillow, CEO

Denne bekendtgørelse angiver de skridt, Fevertree Drinks plc og Fevertree Limited (“Fever-Tree”) har taget for at minimere risikoen for, at moderne slaveri og trafficking finder sted noget sted i vores virksomhed eller forsyningskæde i løbet af regnskabsåret, der endte 31. December 2018.

Vi er dybt engagerede i at forbedre vores praksis med at bekæmpe slaveri og trafficking og fortsat vurdere vores virksomhed og forsyningskæde for at identificere risici og målrette områder med øget risiko med politikker, procedurer og træning, der sikrer, at vi bevarer de nødvendige sikkerhedsværn imod enhver mishandling af personer i vores virksomhed og forsyningskæde.

 

Om Fever-Tree

Fever-Tree er verdens førende leverandør af premium mixere til spiritus målt på detailsalg med distribution i over 70 lande. Brandet med base i Storbritannien blev lanceret I 2005 for at forsyne et spiritusmarked med stigende efterspørgsel på især gin, men også vodka, rom og whisky med mixere af bedste kvalitet. Fever-Tree sælger en sortiment af kulsyreholdige mixere til hoteller, restauranter, barer og caféer samt til detailhandelen.

Virksomhedens i høj grad outsourcede virksomhedsmodel understøttet af stærke, veletablerede forhold til leverandører aftappere og distributører, som medvirker til skalérbarhed og operationel fleksibilitet samt opretholdelse af et højt niveau af kvalitetskontrol.

 

Vores politik

Vi er optagede af at sikre, at der ikke finder slaveri eller trafficking sted i vores virksomhed eller forsyningskæde. Vores politik afspejler både vores engagement for at agere etisk og med integritet i alle vores forretningssamarbejder og implementeringen og håndhævelse af effektive systemer og kontroller, der sikrer, at slaveri og trafficking ikke finder sted nogle steder i vores forsyningskæder.

Vores Social and Ethical Business Policy sætter standarden for ansættelse, som vi forventer vores produkt og andre større leverandører driver deres virksomhed i tråd med. Disse standarder er i overensstemmelse med the Ethical Trading Initiative Base Code og International Labour Organisations fundamentale konventioner. Vi kræver, at alle produkt- og større leverandører skriver under på denne politik og årligt bekræfter, at de handler i tråd med den. Vi verificerer arbejdsforholdene i vores forsyningskæde via en kombination af besøg og selvvurdering.

Derudover er kontraktlige forpligtelser, der kræver overholdelse af Modern Slavery Act, inkluderet i alle nye leverandørkontrakter, når de underskrives. Det inkluderer forpligtelser hos leverandøren til at: overholde Modern Slavery Act, foretage regelmæssige risikoanalyser af moderne slaveri i deres egne forsyningskæder, implementere passende kontroller, der forebygger moderne slaveri samt give Fever-Tree øjeblikkelig besked, hvis de bliver opmærksomme på nogen form for moderne slaveri i deres forsyningskæder. Leverandører, der forsømmer sig imod disse forpligtelser, vil blive konfronteret med passende handling, som kan omfatte afslutning af samarbejdet.

 

Risikovurdering, Revision og Overvågning

Vores indledende vurdering er baseret på geografi, varerne eller servicen, der købes, leverandørens kvalitet samt forretningstransaktionens forløb. Vi ved, at et risikoområde er vores forsyningskæde, og at der er en iboende risiko forbundet med at hente råvarer globalt. Andre identificerede risici inkluderer leverandørers potentielle brug af entreprenører og sæsonarbejdere, og som del af leverandørgodkendelsesprocessen er det påkrævet, at leverandører har systemer, som styrer og overvåger udbydere af vikarer herunder procedurer, der sikrer, at tvunget arbejde ikke finder sted.

Fever-Tree er medlem af Sedex, som fremmer forbedringer i etisk og ansvarlig forretningspraksis. Vi kan udbrede information om vores virksomhed og faciliteter til kunder igennem dette udbredte og anerkendte system.

Alle vores medarbejdere har en kontrakt, som definerer deres arbejdsbetingelser, forventede arbejdstid og løn. Der er en medarbejderhåndbog med detaljer om politikker, procedurer, rettigheder og fordele, og alle HR-processer og politikker er i tråd med arbejdsmarkedslovgivningen i Storbritannien. Der er klare procedurer for at klage, en whistleblower-ordning og en antibestikkelses- og korruptionspolitik.

Hvis vi bliver opmærksomme på nogen form for beskyldninger om slaveri eller trafficking igennem vores whistleblower-ordning eller på anden vis, vil vi handle øjeblikkeligt og effektivt i den bedste interesse for de berørte medarbejdere, hvilket kan betyde, at samarbejdet med leverandøren ophører.

Denne bekendtgørelse er lavet i henhold til sektion 54(1) i Modern Slavery Act 2015 og udgør Fever-Trees slaveri- og trafficking-bekendtgørelse for regnskabsåret, der slutter 31. december 2018

 

Tim Warrillow, CEO

Fevertree Drinks plc