Website vilkår for anvendelse

Introduktion

Dette er betingelserne for brug af www.fevertree.com (website). Websitet administres af eller på vegne af Fevertree Limited (vi, os og vores). Vi er et limited company registreret i England. Vores registered company number er 05291668, og vores kontor ligger i Kildare House, 3 Dorset Rise, London, EC4Y 8EN. Vores momsnummer (VAT) er 159462383.

 

Dit brug af websitet er underlagt disse betingelser, og ved at bruge websitet accepterer du at være underlagt dem. Brug af dine personlige oplysninger afgivet til eller via websitet er omfattet af cores privatlivs- og cookie-politik.

 

Vi forbeholder os retten til at ændre disse betingelser fra tid til anden ved at ændre dem på websitet. Disse betingelser er senest opdateret 7. Marts 2018.
 

Adgang til websitet

Websitet er forbeholdt personer, som er mindst 18 år gamle. Ved at bruge dette website bekræfter du, at du opfylder dette forbehold.

Det er dit ansvar at sikre, at dit udstyr (computer, laptop, netbook, tablet eller anden mobil enhed) opfylder de nødvendige tekniske specifikationer, der muliggør din adgang til, og brug af websitet, og at det er kompatibelt med websitet.

Vi kan, fra tid til anden, begrænse adgangen til bestemte funktioner, områder eller til indhold på websitet samt til hele websitet for brugere, som har registreret sig hos os. Du skal sikre dig, at enhver detalje i din registrering er præcis. Hvis du vælger eller er blevet tildelt login-oplysninger (såsom et brugernavn og en adgangskode eller anden identifikator) som del af vores sikkerhedsprocedurer, skal du behandle disse informationer fortroligt og må ikke vise det til andre. Du er ansvarlig for alle aktiviteter, der finder sted under dit logon og skal give os øjeblikkelig besked, hvis du bliver opmærksom på uautoriseret brug eller anden sikkerhedsbrist. Vi forbeholder os retten til at deaktivere enhver bruger på ethvert tidspunkt, hvis vi mener, at denne ikke efterlever disse betingelser, eller hvis nogle af de detaljer, du giver os som del af din registrering som bruger, viser sig at være falske.

 

Vi kan ikke garantere uafbrudt, uforstyrret eller fejlfri funktionalitet på websitet. Der kan forekomme tidspunkter, hvor visse funktioner og dele eller indhold på websitet eller hele websitet er utilgængeligt (både af planlagte og uforudsete årsager) eller ændres, suspenderes eller tilbagetrækkes af os uden meddelse herom. Du accepterer, at vi ikke af dig eller tredjepart kan holdes til ansvar for enhver utilgængelighed, modifikation, suspendering eller tilbagetrækning af websitet eller enhver funktionalitet eller del eller noget indhold af websitet.

 

Hvad du må gøre

Du må kun bruge websitet ikke-kommercielt og kun i overenstemmelse med disse betingelser. Du må hente og vise indhold fra websitet på en computerskærm, printe og kopiere individuelle sider og, underlagt næste afsnit, lagre sådanne sider elektronisk. Yderligere betingelser kan være gældende for bestemte funktionaliteter, dele eller indhold på websitet og vil, hvor de er relevante, vises på skærmen eller via et link.


Hvad du ikke må gøre

Bortset fra i det omfang, der udtrykkeligt er angivet i disse vilkår, har du ikke tilladelse til at:

 

 • ‘scrape' indhold eller lagre indhold fra websitet på en server eller anden lagringsenhed forbundet til et netværk eller opbygge en elektronisk database ved systematisk at downloade og lagre alt indholdet på websitet;

 

 • fjerne eller ændre noget indhold på websitet eller forsøge at omgå sikkerhedsforanstaltningerne eller forhindre funktionaliteten af websitet eller de servere, det hostes på; eller 

 

 • lave links til websitet fra ethvert andet website uden vores forudgående skriftlige accept. Dog må du gerne linke fra et website, der administreres af dig under forudsætning af, at linket ikke er vildledende eller bedragerisk og på rimelig vis indikerer dets destination, at du ikke antyder, at vi støtter dig, dit website eller nogle produkter eller serviceydelser, du tilbyder, at du linker til (og ikke framer eller replikere) websitet, og at websitet, du linker fra, ikke indeholder ulovligt, truende, voldeligt, ærekrænkende, pornografisk, sjofelt, uanstændigt, vulgært eller stødende indhold, som krænker de immaterielle rettigheder eller andre rettigheder hos enhver tredjepart.

 

Du må kun bruge websitet og indhold tilgængeligt på websitet til lovlige formål (samt efterleve alle relevante love og reguleringer) på ansvarlig vis og ikke på en måde, der kan skade vores eller vores associerede selskabers navn eller omdømme.

 

Alle rettigheder tilstedt dig under disse betingelser vil øjeblikkeligt bortfalde i tilfælde af, at du bryder betingelserne.

 

Immaterielle rettigheder 

Alle immaterielle rettigheder af alt indhold på websitet (inklusiv tekst, grafik, software, fotografier og andet billedmateriale, videoer, lyd, varemærker og logoer) ejes af os eller af vores licenshavere. Undtagen som udtrykkeligt beskrevet her, kan intet i disse betingelser give dig rettigheder i forhold til enhver immateriel rettighed ejet af os eller vores licenshavere, og du medgiver, at du ikke tilegner dig ejerskabsmæssige rettigheder ved at downloade indhold fra websitet. I tilfælde af, at du kopierer eller lagrer sider fra websitet (udover det udtrykkeligt beskrevne i disse betingelser), skal du sikre dig, at ophavsret, varemærker og enhver anden immateriel rettighed, der fremgår i det originale indhold, gengives korrekt.

 

Sidefunktioner og indhold

Vi kan ændre formatet, funktioner og indhold på websitet fra tid til anden. Du accepterer, at dit brug af websitet er tilgængeligt, som det nu engang er, og bruges på egen risiko.

 

Selvom vi prøver at sikre os, at indhold på websitet, som vi er kilden til, består af korrekt information, anerkender du, at websitet kan indeholde information fra andre kilder, som vi ikke er ansvarlige for. I alle tilfælde er information på websitet ikke beregnet til at udgøre myndighed eller bruge til rådgivning. Du bør få information kontrolleret hos os eller den relevante kilde, før du handler på baggrund af denne.

 

Vi giver ingen repræsentation eller garanti om nøjagtighed, fuldkommenhed, korrekthed, troværdighed, integritet, kvalitet, egnethed til formålet eller originalitet af indhold på websitet, og, så vidt det er muligt inden for lovens rammer, garantier og betingelser eller andre vilkår er hermed ekskluderet, og vi fralægger os ethvert ansvar for tab eller skade af enhver art som følge af, at du, eller enhver anden, bruger websitet eller stoler på dets indhold.

 

Vi kan ikke garantere, at indhold fra dette website er fri for virus og/eller kode, der kan have forurenende eller ødelæggende elementer. Det er dit ansvar at implementere passende IT-sikkerhedsforanstaltninger (inklusiv anti-virus og andre foranstaltninger) for at tilfredstille dine behov i relation til sikkerhed og troværdighed af indhold.
 

Brugerindhold

Websitet kan fra tid til anden tillade dig at oploade brugergenereret indhold og kan også tillade dig at kommunikere det indhold enten til udvalgte modtagere eller i offentligt rum (User Content Areas). Vi kontrollerer ikke materiale, der er afgivet til User Content Areas (User Submission), og User Content Areas er ikke aktivt administreret. Du er eneansvarlig for indholdet af den User Submission, du har afgivet, og anerkender, at alle User Submissions udtrykker holdninger fra de respektive afsendere og ikke fra os.

 

Hvis du deltager i User Content Areas af enhver art, skal du opbevare alle User Submissions relevante for formålet med User Content Area.

 

User Submissions må ikke:

 

 • indeholde, sende, distribuere, linke til eller på anden vis gøre tilgængelig eller reklamere eller promovere indhold af enhver art, der krænker de immaterielle rettigheder eller databeskyttelse, privatliv eller andre rettigheder hos enhver anden person, er ærekrænkende eller bryder enhver kontraktlig forpligtelse eller anden forpligtelse for fortrolighed, er sjofel, eksplicit seksuel, truende, voldelig, chikanerende, giver incitament til vold eller had, blasfemisk, diskriminerende (på enhver baggrund), ansvarlig for at medføre angst, forskrækkelse eller forlegenhed, bevidst falsk eller misvisende eller ikke indordner sig under relevant lovgivning og regulering eller på anden vis kan karakteriseres som (“Forbudt indhold”);

 

 • give sig ud for at være enhver anden person eller enhed eller på anden måde forkert repræsentere dit forhold til enhver person eller enhed;

 

 • indeholde, sende eller distribuere enhver form for uopfordret eller uautoriseret reklame, marketings- eller promotion-materiale eller anden form for uopfordret (spam); eller

 

 • sende eller distribuere enhver form for virus og/eller anden kode, der har forurenende eller destruktive elementer.
   

Du accepterer ved at afgive enhver User Submission, at du giver os og vores associerede selskaber evig, uopsigelig, verdensomspændende, ikke-eksklusiv, licensfri og fuldt ud sub-licensbar rettighed og tilladelse til at bruge, reproducere, modificere, tilpasse, publicere, oversætte, skabe derivater fra, distribuere, indtaste og vise sådanne User Submissions (i sin helhed eller som enkeltdele) og/eller inkorporere det i andet arbejde af enhver form, medie eller teknologi, og du frasiger dig enhver moralsk rettighed, du kan have, eller at blive identificeret som afsender af en sådan User Submission.

Vi præ-screener ikke User Submissions, men forbeholder os retten til, i fuld diskretion, at slette, ændre eller modificere enhver User Submission afgivet af dig og/eller lukke ethvert emne på et hvert tidspunkt uden at notificere dig.

Hvis du ønsker at klage over indholdet af enhver User Submission, kan du gøre dette ved at anvende kontaktformularen på websitet.

 

Eksterne links

Websitet kan fra tid til anden omfatte links til eksterne websites, som kan omfatte links til tilbud og kampagner fra tredjepart. Vi anvender disse for at give dig adgang til informationer, produkter eller serviceydelser, som du måske finder brugbare eller interessante. Vi er ikke ansvarlige for indholdet på disse websites og garanterer ikke, at de er fortsat tilgængelige. Det, at vi inkluderer links til sådanne eksterne websites, betyder ikke, at vi tilslutter os eller associerer os med deres administratorer eller ophavsmænd.

 

Generelt

Intet i disse betingelser begrænser eller udelukker vores ansvar over for dig:

 

 • for død eller personskade forårsaget af vores uagtsomhed;
 • for svigagtig vildledning;
 • for overtrædelse af enhver betingelse i forbrugerrettighedsdirektivet 2015, som ved lov ikke må begrænses eller ekskluderes; eller
 • for enhver anden forpligtelse, der, ved lov, ikke må begrænses eller ekskluderes.

 

Underlagt dette, hvis du er forbruger og ikke en erhversbruger, er vi ikke under nogle omstændigheder ansvarlige over for dig for ethvert tab af forretning, og hvis du er erhvervsbruger, er vi ikke under nogle omstændigheder ansvarlige for ethvert indirekte eller direkte tab af profit, indtægt, kontrakt, data, goodwill eller lignende tab, og ethvert ansvar, vi har for tab, du lider, er strengt begrænset til tab, der i rimelig grad var forudsigelige.

 

Disse betingelser reguleres af engelsk lovgivning med undtagelse af (hvis du er forbruger og ikke erhvervsbruger), hvis du bor i et land (som til disse formål inkluderer Scotland eller Nordirland), som ikke er England, hvor der kan være bestemte obligatoriske love, som taler til din fordel og beskyttelse i forlængelse af eller i stedet for bestemte forordninger af engelsk lovgivning.

Du accepterer, at enhver uenighed imellem dig og os i relation til disse betingelser eller websitet kun varetages af de engelske domstole med undtagelse af (hvis du er forbruger og ikke erhvervsbruger), at du bor i et land (som til disse formål inkluderer Scotland og Nordirland), som ikke er England, men at hvis vi gør brug af retslige processer, kan vi kun gøre det i dit hjemland. 

 

Kontakt os

Har du spørgsmål vedrørende disse betingelser eller andre problemer vedrørende websitet, kan du tage kontakt til os via kontaktformularen på websitet.