hero mobile background image

Toeleveringsketen

Toeleveringsketen

Wij nemen de tijd om langdurige relaties met onze leveranciers op te bouwen en te onderhouden, zodat wij het hele traject van onze ingrediënten begrijpen, van teelt tot verwerking, en zodat de opbrengst wordt gemaximaliseerd en afval wordt beperkt. Wij werken samen met leveranciers om ervoor te zorgen dat ze milieubeheersystemen implementeren en onderhouden op het vlak van vervuiling, water, emissies, energie en inkoop.

We zijn trots op ons sociaal ethisch milieubeleid, dat is ingebed in ons managementsysteem en waarin de arbeidsnormen zijn vastgelegd die wij van onze producten en andere belangrijke leveranciers verlangen. Deze normen zijn vastgelegd in overeenstemming met de basiscode van het Ethical Trading Initiative en de fundamentele verdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie. Naast arbeidsnormen omvat ons beleid ook het vermijden van omkoping en corruptie, naleving van de Modern Slavery Act, milieubeheersystemen en gezondheids- en veiligheidsbeheersystemen.