privacy policy

Fever-Tree

Privacy- en Cookiebeleid

 

Inleiding

 

Fevertree Limited (wij, ons en onze) verbindt zich ertoe uw privacy te beschermen. Dit beleid beschrijft onze aanpak van gegevensbescherming en gegevensprivacy, en legt uit waarom en hoe we uw persoonlijke informatie verwerken wanneer wij de verwerkingsverantwoordelijke van die informatie zijn (hier ook “persoonsgegevens” genoemd), met inbegrip van het gebruik van www.fever-tree.com en gerelateerde sites (Site), en uw rechten met betrekking tot die informatie. In het kader van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming is Fevertree Limited de verwerkingsverantwoordelijke.

 

Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 9 november 2021 en wij kunnen het van tijd tot tijd bijwerken.

 

Gegevens die wij over u kunnen verzamelen

 

Wij kunnen de volgende gegevens over u verzamelen en verwerken:

 

 • Gegevens die u ons geeft. Dit zijn uw gegevens die u ons geeft door formulieren op onze Site in te vullen of door met ons te corresponderen per telefoon, e-mail, spraakgestuurde machine of anderszins. Ze omvatten gegevens die u aan ons verstrekt wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, deelneemt aan een wedstrijd, promotie of enquête, deelneemt aan social media-functies, zich registreert als handelsgebruiker van ons portaal, een bestelling plaatst op onze Site, of zich registreert voor onze Pairing Guide, evenals werkgegevens als u ons een CV doorstuurt met betrekking tot een geadverteerde vacature of een algemene vraag over werkgelegenheid, een probleem met onze Site rapporteert en/of anderszins een communicatie naar ons stuurt. De gegevens die u ons verschaft, kunnen uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer, financiële en kredietkaartgegevens, persoonlijke beschrijving en foto omvatten.  

 

 • Gegevens die wij over u verzamelen. Met betrekking tot elk bezoek aan onze Site verzamelen wij automatisch de volgende gegevens:
  • technische informatie, waaronder het Internet Protocol- of IP-adres dat wordt gebruikt om uw computer met het internet te verbinden, uw logingegevens, browsertype en -versie, tijdzone-instellingen, browser-plugin-types en -versies, besturingssysteem en bedieningsplatform;
  • informatie over uw bezoek, waaronder de volledige Uniform Resource Locator (URL), klikgedrag naar, door en vanuit onze Site (inclusief datum en tijdstip), producten die u hebt bekeken of waarnaar u hebt gezocht, reactietijden van de pagina’s, downloadfouten, hoe lang u bepaalde pagina's bezocht, informatie over pagina-interactie (zoals scrollen, klikken en mouseovers), methodes die zijn gebruikt om van de pagina weg te bladeren, en elk telefoonnummer dat wordt gebruik om het nummer van onze klantendienst te bellen of elke social media-gebruikersnaam die wordt gebruikt om te connecteren met het team van onze klantendienst.

 

 • Gegevens die we uit andere bronnen ontvangen. Dit zijn gegevens die we over u ontvangen als u een van de andere websites die wij beheren of de andere diensten die we aanbieden gebruikt. In dit geval hebben wij u bij het verzamelen van de gegevens laten weten of wij die gegevens intern delen en combineren met gegevens verzameld op deze Site.  Wij hebben u ook verteld voor welk doeleinde wij uw gegevens delen en combineren. Wij werken nauw samen met derden (waaronder, bijvoorbeeld, zakenpartners, onderaannemers in technische, betalings- en bezorgdiensten, reclamenetwerken, analytics providers en search information providers). Wij brengen u op de hoogte wanneer wij uw gegevens van hen ontvangen en voor welke doeleinden wij die gegevens willen gebruiken.

 

 

Cookies

 

Deze Site gebruikt cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers van de Site. Dit helpt ons om u een aangename ervaring te bieden wanneer u op de Site surft en om onze Site te verbeteren. Cookies zijn stukjes informatie die een website overdraagt op uw harde schijf om informatie over u op te slaan en soms te traceren.  De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar indien u dat wenst, kunt u uw browser zo instellen dat dit niet mogelijk is; op uw helpscherm of in de handleiding staat hoe u dit kunt doen. Als u dit doet, kunt u echter niet ten volle van onze Site gebruikmaken. Cookies zijn specifiek voor de server die ze heeft aangemaakt en zijn niet toegankelijk voor andere servers, waardoor ze niet gebruikt kunnen worden om uw bewegingen op het web te volgen.  Hoewel ze de computer van een gebruiker identificeren, identificeren cookies de gebruikers niet persoonlijk en worden wachtwoorden en kredietkaartgegevens niet opgeslagen in cookies.

Wij gebruiken de volgende soorten cookies:

 • Strikt noodzakelijke cookies. Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn voor de werking van onze Site en onder onze voorwaarden met u. Ze omvatten, bijvoorbeeld, cookies waardoor u kan inloggen op beveiligde delen van onze Site of waardoor u e-billing diensten kan gebruiken.
 • Analytische/prestatiecookies. Deze stellen ons in staat om het aantal bezoekers te herkennen en te tellen en om te zien hoe bezoekers zich op onze Site bewegen als ze die gebruiken. Dit helpt ons voor onze legitieme doeleinden om de werking van de Site te verbeteren, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat gebruikers gemakkelijk vinden wat ze zoeken.
 • Functionele cookies. Deze worden gebruikt om te herkennen wanneer u terugkomt naar onze Site. Hierdoor kunnen wij, afhankelijk van uw keuzes en voorkeuren, onze inhoud voor u personaliseren, u bij naam begroeten en uw voorkeuren onthouden (bijvoorbeeld, uw taalkeuze of regio).
 • Targeting cookies. Deze cookies registreren uw bezoek aan onze Site, de pagina’s die u hebt bezocht en de links die u hebt gevolgd. Afhankelijk van uw keuzes en voorkeuren kunnen wij deze informatie gebruiken om onze site relevanter te maken voor uw interesses. Wij kunnen deze informatie voor dit doel ook delen met derden.

De meeste webbrowsers en browsers voor mobiele apparaten accepteren cookies automatisch, maar, indien u dat wenst, kunt u uw browser zo instellen dat dit niet mogelijk is of dat u een melding krijgt telkens wanneer een cookie wordt geplaatst.  U kunt ook meer te weten komen over cookies op de website www.allaboutcookies.org. Daar vindt u bijkomende nuttige informatie over cookies en hoe u ze kunt blokkeren op verschillende soorten browsers of mobiele apparaten. Door cookies die op de Site gebruikt worden te blokkeren of te verwijderen, kunt u de Site mogelijk niet ten volle gebruiken.

Wanneer u geen cookies toestaat, kunnen wij u ook apart vragen om cookies te gebruiken op de Site.

 

 

Hoe gebruiken we uw gegevens

 

Wij gebruiken de gegevens die we over u hebben op de volgende manieren:

 

 • Gegevens die u ons geeft. Wij gebruiken deze gegevens:
  • om onze verplichtingen na te komen die voortvloeien uit elk contract dat wij met u zijn aangegaan en om u de informatie, producten en diensten te bieden die u van ons vraagt;
  • om u informatie te verschaffen over de goederen of diensten waarvan wij denken dat ze u interesseren, indien u het betreffende vakje hebt aangevinkt op het formulier waarop wij uw gegevens verzamelen en daarmee aangeeft dat u marketingmateriaal van ons wilt ontvangen;
  • om onze leveranciers en dienstverleners in staat te stellen bepaalde functies in onze naam uit te voeren, waaronder betalingsverwerking, verificatie, technische, logistieke of andere functies, zoals vereist kan zijn om uw bestellingen of verzoeken uit te voeren;
  • om u in kennis te stellen over veranderingen in onze dienstverlening;
  • om er in ons legitiem belang voor te zorgen dat de inhoud op onze Site zo efficiënt mogelijk voor u en uw computer wordt getoond.

 

 • Gegevens die we over u verzamelen. Wij gebruiken deze gegevens:
  • om onze Site te beheren onder onze voorwaarden en voor interne activiteiten, waaronder probleemoplossing, en, in ons legitiem belang, gegevensanalyse, testen, onderzoek, statistische en onderzoeksdoeleinden;
  • om onze Site te verbeteren zodat de inhoud zo efficiënt mogelijk voor u en uw computer wordt getoond;
  • om u in staat te stellen deel te nemen aan interactieve onderdelen van onze dienstverlening, indien u dat wenst;
  • om als onderdeel van onze legitieme inspanningen onze site veilig en beveiligd te houden;
  • voor ons legitiem belang om de doeltreffendheid te meten of te begrijpen van de reclame die wij aan u en anderen kunnen aanbieden, en om u relevante reclame te kunnen aanbieden;
  • om u en andere gebruikers van onze Site suggesties en aanbiedingen te doen over goederen en diensten die u of hen kunnen interesseren in ons legitiem belang en afhankelijk van uw aangegeven voorkeuren waar relevant.

 

 • Gegevens die we uit andere bronnen ontvangen. Wij combineren deze gegevens met gegevens die u aan ons geeft en gegevens die wij over u verzamelen. Wij gebruiken deze gegevens en de gecombineerde gegevens voor de hierboven uiteengezette doeleinden (afhankelijk van de soorten gegevens die we ontvangen).

 

 

Gegevensuitwisseling

 

Wij kunnen geaggregeerde statistieken over bezoekers van de Site bekendmaken om onze diensten aan mogelijke partners en andere gerenommeerde derden te beschrijven en voor andere wettige doeleinden, maar deze statistieken bevatten geen persoonlijk identificeerbare gegevens.

 

Wij kunnen uw persoonsgegevens bekendmaken aan onze filialen en groepsleden, of aan onze vertegenwoordigers of dienstverleners die ons van tijd tot tijd bijstaan in de diensten die wij via de Site aanbieden, waaronder transacties verwerken, voldoen aan verzoeken om informatie, feedback en beoordelingen op onze producten geven, communicatie ontvangen en zenden, marketinglijsten bijwerken, gegevens analyseren, IT en andere ondersteuningsdiensten bieden of in andere taken. Onze vertegenwoordigers en dienstverleners gebruiken uw gegevens enkel voor zover dat nodig is om hun activiteiten uit te voeren.

 

In het geval dat wij worden gereorganiseerd of verkocht aan een derde partij, stemt u ermee in dat alle persoonsgegevens die wij van u hebben, kunnen worden overgedragen aan die gereorganiseerde entiteit of derde partij.

 

Wij kunnen uw persoonsgegevens bekendmaken indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn of indien wij geloven dat een dergelijke actie nodig is om fraude of cybercriminaliteit te voorkomen of om de Site, rechten, eigendom of persoonlijke veiligheid van een persoon te beschermen.

 

Veiligheid van kinderen

 

De veiligheid van kinderen garanderen wanneer ze het internet gebruiken, is belangrijk voor ons. De Site is uitsluitend bedoeld voor gebruik door personen die ten minste 18 jaar oud zijn. Door de Site te gebruiken, bevestigt u ons dat u aan deze vereiste voldoet en dat, als u jonger bent dan 18, u de toestemming heeft van uw ouder of voogd voor u de Site gebruikt of enige persoonsgegevens aan ons of iemand anders online verstuurt.

 

Externe links

 

De Site kan, van tijd tot tijd, links bevatten naar externe sites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de inhoud van die sites.

 

Beveiliging

 

Wij hechten veel belang aan de veiligheid van alle persoonsgegevens van onze gebruikers. Wij hebben veiligheidsmaatregelen getroffen om bescherming te bieden tegen verlies, misbruik en de wijziging van persoonsgegevens onder ons beheer. Ons veiligheids- en privacybeleid worden bijvoorbeeld regelmatig herzien en verbeterd indien nodig, en enkel bevoegd personeel heeft toegang tot persoonsgegevens. Hoewel wij niet kunnen garanderen dat verlies, misbruik of wijziging van gegevens nooit zal voorkomen, doen wij alle redelijke inspanningen om dit te vermijden.

 

U moet er rekening mee houden dat het verzenden van gegevens via het internet nooit volledig veilig is. Wij kunnen de veiligheid van de gegevens die u via de Site verstuurt terwijl deze via het internet worden verzonden niet garanderen en het verzenden van dergelijke informatie gebeurt op eigen risico.

 

Het is raadzaam uw browser af te sluiten wanneer u uw gebruikerssessie hebt afgerond om ervoor te zorgen dat anderen geen toegang hebben tot uw persoonsgegevens als u gebruik maakt van een gedeelde computer of een computer in een publieke ruimte.

 

Opslag van uw gegevens

 

De gegevens die wij van u verzamelen, kunnen worden overgebracht naar, en opgeslagen in, een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte ("EER") die mogelijks niet is onderworpen aan gelijkaardige wetgeving inzake gegevensbescherming. Ze kunnen ook verwerkt worden door medewerkers buiten de EER die voor ons of voor een van onze leveranciers werken.  Hieronder valt ook personeel dat betrokken is bij het verlenen van ondersteunende diensten. Door uw persoonsgegevens te versturen, stemt u in met deze overdracht, opslag of verwerking. Wanneer uw persoonsgegevens worden doorgegeven in verband met onze dienstverlening zetten wij alle stappen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw gegevens onderworpen zijn aan passende waarborgen, zoals het vertrouwen op een erkend wettelijk adequaatheidsmechanisme dat het aangaan van door de EG goedgekeurde modelcontractbepalingen kan inhouden die relevant zijn voor de doorgifte van persoonsgegevens (zie http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/internationaltransfers/transfer/index_en.htm) en dat zij veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid worden behandeld.

 

Alle gegevens die u aan ons verstrekt, wordt opgeslagen op onze beveiligde servers. Wij gebruiken versleutelde SSL-technologie op de Site. Wanneer wij u een wachtwoord gegeven hebben (of wanneer u er een gekozen hebt) dat u toegang geeft tot bepaalde delen van onze site, bent u verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van dit wachtwoord. Wij vragen u dit wachtwoord met niemand te delen.

 

Wij bewaren uw persoonsgegevens enkel voor zolang dat nodig is voor het doel waarvoor wij ze hebben verzameld, met inbegrip van de doeleinden om te voldoen aan eventuele wettelijke, boekhoudkundige of rapportageverplichtingen. Wij bewaren persoonsgegevens voor de duur van elke actief betrokken gebruiker van onze Site en diensten en voor een periode na deze periode als dat nodig en relevant is voor onze legitieme activiteiten, onze servicevoorwaarden en overeenkomstig toepasselijke wettelijke verplichtingen. Dit kan ook bewaring inhouden die nodig is om juridische procedures te identificeren, in te stellen of op te lossen. Wij kunnen ook na deze periode geaggregeerde informatie bewaren voor onderzoeksdoeleinden en om ons te helpen onze diensten te ontwikkelen en te verbeteren. U kunt niet worden geïdentificeerd aan de hand van geaggregeerde informatie die voor deze doeleinden wordt bewaard of gebruikt. 

 

Helaas is de overdracht van gegevens via het internet niet volledig veilig. Hoewel wij ons best doen om uw persoonsgegevens te beschermen, kunnen wij de veiligheid van uw gegevens die naar onze Site worden gestuurd niet garanderen; elke verzending gebeurt op eigen risico. Zodra wij uw gegevens ontvangen hebben, gebruiken wij strikte procedures en beveiligingsfuncties om onbevoegde toegang te voorkomen.

 

Uw rechten

 

U hebt onder bepaalde omstandigheden het recht:

 

 • om een kopie te ontvangen van uw persoonsgegevens die door ons worden bewaard;
 • om rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens waarover wij beschikken te verzoeken;
 • om te verzoeken dat wij stoppen met de verwerking van uw gegevens;
 • om te verzoeken dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken (terwijl wij bijvoorbeeld uw bezorgdheid over deze informatie verifiëren of onderzoeken);
 • om te verzoeken dat uw gegevens worden overgedragen aan een derde partij.

 

Wij laten u weten (voordat wij uw gegevens verzamelen) of wij van plan zijn uw gegevens te gebruiken voor marketingdoeleinden of van plan zijn uw gegevens te verstrekken aan een derde partij voor dergelijke doeleinden door bepaalde vakjes aan te vinken op de formulieren die wij gebruiken om uw gegevens te verzamelen. U kunt ook te allen tijde bezwaar maken tegen het ontvangen van verdere marketing zonder daarvan nadeel te ondervinden.

 

Indien uw verzoek of bezorgdheid niet voldoende door ons wordt opgelost, kunt u zich wenden tot uw plaatselijke autoriteit op het gebied van gegevensbescherming (zie http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm).

 

Contact opnemen met ons

 

Vragen, bezorgdheden of opmerkingen die u hebt over dit privacybeleid of verzoeken met betrekking tot uw persoonsgegevens kunt u indienen via het contactformulier en/of de gegevens op de Site.